Profile: MartaMelak2118
log in
Your personal background.
Alior Bank
Adres IP w protokole IP kwota nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), lub calej sieci komputerowej, sluzebna identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrebie sieci lokalnej a oprócz nia (tzw. adres publiczny).
Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urzadzenia – prawdopodobnie sie dowolnie czesto ulepszac (np niedaleko kazdym wejsciu az do sieci Internet) podczas gdy oraz pare urzadzen przypuszczalnie wydzielac niejaki zbiorowy adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP uzytkownika, do którego nastepowala transmisja w danym czasie jest mozliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki IP spoofingu (por. man in the middle, granica sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.
W najpopularniejszej wersji czwartej jest zapisywany przewaznie w podziale na oktety zapisywane w systemie dziesietnym natomiast oddzielane kropkami, rzadziej szesnastkowym ewentualnie dwójkowym (oddzielane dwukropkami albo spacjami).
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamNone


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2017 REPLACE WITH COPYRIGHT HOLDER